Om os

Lindgren Advokater blev stiftet i 2011 og beskæftiger sig primært med juridisk rådgivning indenfor erstatningsret og forsikringsret samt udarbejdelse af testamenter.

Peter Celander Lindgren
Advokat

Direkte 31 10 08 10
pl@ladv.dk

Bachelor jura København 1999
LL.M Nottingham University 2001
Cand jur. København 2002
Uddannet advokat 2005
Selvstændig advokat 2011


Bank- og betalingsoplysninger

Bankkontonummer 5955 0004017885
MobilePay 31 10 08 10


Forsikring

Ansvars– og garantiforsikring er tegnet hos HDI Danmark police nr. 156-08296545-30012. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Lindgren Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.


Medlem af Advokatsamfundet

Advokat Peter Celander Lindgren er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Lindgren Advokater er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Lindgren Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Lindgren Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Lindgren Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk