Priser

Vejledende timesats er kr. 1.250 inkl. moms.

Gratis indledende samtale tilbydes i alle sager.

Faste priser:

  • Testamente kr. 2.500 inkl. moms.
  • Ægtepagt kr. 1.600 inkl. moms.

Retshjælpsforsikring

Hvis din tvist er dækket af din retshjælpsforsikring, betaler du selv kun din selvrisiko på forsikringen. Selvrisikoen er typisk minimum kr. 2.500 eller 10 % af de samlede sagsomkostninger.