Ydelser

Vi tilbyder juridisk rådgivning og hjælp indenfor en række juridiske emner. Vores ydelser omfatter både advokatbistand, juridisk rådgivning, klagesagsbehandling og førelse af retssager. Vejledende timesat kr. 1.250 inkl. moms.

Testamenter

Fast tilbud på udarbejdelse af testamente kr. 2.500 inkl. moms. Prisen inkluderer rådgivning om arv og økonomi samt personligt møde, hvor vi gennemgår dine ønsker til indholdet i testamentet og besvarer eventuelle spørgsmål. I tillæg til vores honorar på kr. 2.500 skal der betales et gebyr til notaren for registreringen af testamentet på kr. 300. Din samlede udgift til oprettelse og registrering af testamentet er dermed kr. 2.800. Det personlige møde kan aftales afholdt i dit hjem, hvis du ikke er i stand til at komme ind på vores kontor.

Bolighandler

Boligkøbere henvises til Frederiksberg Boligadvokater.

Øvrige sagstyper

Eksempler på sagstyper, som vi tidligere har rådgivet vores klienter om:

  • Entrepriseret
  • Erstatningssager
  • Forsikringsret
  • Retshjælpsforsikringssager
  • Ægtepagter